O kampaniach wyborczych w USA. Książka dr Jana Misiuny

Dr Jan Misiuna z Katedry Studiów Politycznych (KES) opublikował w Oficynie Wydawniczej SGH książkę pt. „Pieniądze i kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych”. Zgodnie z tytułem, przedstawia w niej mechanizmy finansowania kampanii wyborczych w USA na poziomie federalnym, zwłaszcza w latachCzytaj więcej… O kampaniach wyborczych w USA. Książka dr Jana Misiuny