Czy w sposobie myślenia mogą tkwić źródła problemów publicznych?

Andrzej Zybała opublikował książkę pod tytułem „Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części działań publicznych”. Wydawcą jest Oficyna wydawnicza SGH. Autor analizuje elementy historii intelektualnej Polski. Poszukuje odpowiedzi na pytanie, co sprawia, żeCzytaj więcej… Czy w sposobie myślenia mogą tkwić źródła problemów publicznych?