O nas

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne to kolegium nietypowe, którego wyjątkowość polega na nadawaniu szerszego kontekstu  ekonomii. Osadzamy ją w warunkach społecznych, politycznych i kulturowych, i pomagamy zrozumieć  jej korelację ze światem.  Dlatego uczymy nie tylko ekonomii i finansów, ale też socjologii, filozofii, etyki, historii, prawa i polityki publicznej. Oferujemy szeroką wiedzę, a to oznacza szerokie horyzonty i szerokie możliwości. To „wydział” SGH o najbardziej interdyscyplinarnym charakterze.

  • pracownicy Kolegium zajmują ważne stanowiska w życiu politycznym i gospodarczym Polski, instytucjach europejskich, doradzają organizacjom międzynarodowym, instytucjom gospodarczym i finansowym w kraju i zagranicą,
  • silną pozycję w Kolegium mają studia i badania w nurcie nauk społecznych. Unikatowe badania w ramach socjologii ekonomicznej, prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz teorii i filozofii prawa cieszą się uznaniem w Polsce i na świecie,
  • na uwagę zasługują badania z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście Unii Gospodarczej i Walutowej czy całej Unii Europejskiej,
  • Kolegium przygotowało ofertę nowego kierunku studiów na poziomie magisterskim poświęconego polityce publicznej,
  • uruchamiliśmy także nową specjalność międzykierunkową Gospodarka i społeczeństwo w erze cyfrowej,
  • od kilku lat działa przy KES Taiwan-EU Studies Center z nauką języka chińskiego w ofercie oraz Centrum Analiz i Studiów Podatkowych  oferujące seminaria dla studentów na temat podatków i ceł.

Niniejszy blog pełni funkcję komplementarną do oficjalnej strony internetowej Kolegium dostępnej w serwisie SGH. Strona oficjalna ma charakter statyczny i zawiera kompleksowe informacje na temat struktury Kolegium, poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz głównych kierunków badań. Blog ma charakter dynamiczny i pokazuje to, czym zajmują się pracownicy naukowi KES. Zawierać będzie także komentarze i analizy o charakterze popularnonaukowym.

(Visited 80 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
profesor nadzwyczajny w Katedrze Studiów Politycznych KES oraz prodziekan Studium Magisterskiego

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)

AuthorKatarzyna Górak-Sosnowska

profesor nadzwyczajny w Katedrze Studiów Politycznych KES oraz prodziekan Studium Magisterskiego