Konferencja KES: Społeczny kontekst ekonomii

Konferencja KES: Społeczny kontekst ekonomii

Coroczna konferencja Kolegium Ekonomiczno-Społecznego obyła się w tym roku w Nasielsku w dniach 24-25 listopada. „Społeczny kontekst ekonomii” stanowił wiodący temat tegorocznego spotkania, którego gościem honorowym był prof. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W czasie konferencji zorganizowane zostały cztery sesje panelowe poświęcone różnorodnym zagadnieniom umożliwiającym poznanie aktualnych badań prowadzonych przez pracowników naukowych KES oraz dyskusję nad społecznymi aspektami ekonomii w obszarach: bankowości, pracy, rozwoju oraz integracji europejskie.

Sesję poświęconą społecznym aspektom bankowości prowadziła prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. W czasie tego panelu analizowano m.in. działalność agencji ratingowych oraz zakres ochrony konsumentów na rynku złożonych produktów finansowych. Szczególnie ożywioną dyskusję wywołała tematyka społecznych i ekonomicznych konsekwencji rozwoju kryptowalut oraz technologii blockchain. Prof. dr hab. Juliusz Gardawski był moderatorem drugiej sesji dotyczącej świata pracy w perspektywie polityki społecznej i polityki publicznej. W czasie tej sesji poruszono m.in. wątki działalności związków zawodowych oraz polityk publicznych dotyczących rynku pracy. Tematyka trzeciej sesji, prowadzonej przez prof. dr hab. Jacka Szlachtę była skoncentrowana na społecznych aspektów procesów rozwojowych w układach terytorialnych. W czasie tego panelu przedmiotem dyskusji były m.in. nierówności gospodarcze między regionami Polski, efektywności inwestycji mieszkaniowych oraz terytorialny wymiar działalności funduszy pożyczkowych w Polsce. Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska była moderatorem czwartej sesji, której tematyka dotyczyła ekonomicznych, finansowych i społecznych problemów integracji UE. Dyskusja w czasie tego panelu dotyczyła m.in. nierówności globalnych, roli WTO, konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz gospodarek o niekorzystnym położeniu geograficznym.

Nakładem Oficyny Wydawniczej SGH ukazała się książka Społeczny kontekst ekonomii, w której znalazły się teksty stanowiącą inspirację do dyskusji prowadzanych z czasie tegorocznej konferencji Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.

(Visited 77 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.

Radosław Malik

Ostatnie wpisy Radosław Malik (zobacz wszystkie)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *