Książka doktorantki z Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej KES

Książka doktorantki z Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej KES

Katarzyna Negacz z Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej opublikowała książkę pt. „Ekonomiczna analiza prawa środowiska. Zastosowanie i perspektywy rozwoju”( Oficyna SGH, 2016). Poświęciła ją ekonomicznej analizie prawa ochrony środowiska. Jest to wciąż stosunkowo nowy obszar badawczy.

W jego obrębie stawiane są pytania między innymi o to, co daje połączenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, prawa i ekonomii, jak można uzyskać skuteczność prawa, którego celem jest ochrona natury przy efektywnym wykorzystaniu środków. Dotyczy również polityki gospodarczej i zagadnienia poszanowania zasobów naturalnych, relacji między środowiskiem a wzrostem gospodarczym.

Autorka wybrała ekonomiczną analizy prawa środowiska ze względu na to, że dostrzegała rosnące znaczenie międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska. W książce przedstawiła charakterystykę i rozwój nurtu ekonomicznej refleksji nad prawem, który ma miejsce w Polsce i za granicą. Pierwszy rozdział poświęciła istocie law and economics. W drugim koncentruje się ekonomicznej analizie prawa ochrony środowiska. Następnie przedstawiła wybór studiów przypadku pokazujące zastosowanie koncepcji w różnych konwencjach międzynarodowych. Zestawia różne zastosowania ekonomicznej analizy prawa oraz przykłady jego wykorzystania w Polsce. W trzecim rozdziale ukazała scenariusze rozwoju ekonomicznej analizy prawa wraz z oceną dotychczasowego rozwoju tego nurtu w Polsce. Szczególnie interesującą częścią rozdziału są wywiady z polskimi badaczami z różnych obszarów badawczych.

(Visited 56 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *