Nowa książka doktoranta z IGS o zjawisku gentryfikacji i metodach jego pomiaru

Nowa książka doktoranta z IGS o zjawisku gentryfikacji i metodach jego pomiaru

Łukasz Drozda z Instytutu Gospodarstwa Społecznego opublikował książkę „Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy”. Autor opowiada o tym czym jest gentryfikacja, w jaki sposób się rozwija oraz jak należy ją mierzyć. Stworzył rzetelne kompendium wiedzy o tym ważnym zjawisku, które jest charakterystyczne dla ogółu współczesnej przestrzeni zurbanizowanej. Jest ono coraz bardziej widoczne również w Polsce.

Autor, politolog i urbanista, wyjaśnia jak rodzi się i przebiega proces rugowania mniej zamożnych mieszkańców ze zdegradowanych sąsiedztw, kto za niego odpowiada, oraz jakie to przynosi skutki: społeczne, ekonomiczne i przestrzenne.

Skupia się na analizie metod badań gentryfikacji. Wskazuje na takie, które pozwalają na dokonywanie jej trafnych pomiarów i ocen. Analizuje w jaki sposób proces ten postępuje w Polsce.

Po książkę – wydaną przez Instytut Wydawniczy Książka i Prasa w ramach serii „Biblioteka Le Monde Diplomatique” – mogą sięgnąć zarówno specjaliści i naukowcy z zakresu studiów miejskich, jak i inni czytelnicy zainteresowani skutkami jakie wywierać może powstawanie takich miejsc jak Hala Koszyki, Soho Factory i inne znane realizacje na warszawskiej Pradze, krakowskim Kazimierzu, czy łódzkim Śródmieściu, z kompleksem Off Piotrkowska na czele. Ich wpływ, jak pokazuje autor książki, nie polega tylko na renowacji i uatrakcyjnieniu wybranych miejsc, ale także w istotnym stopniu przekształca całe otoczenie.

Książka – z dziedziny studiów miejskich – stanowi ważny głos w dyskusji o zmianach modelu osadnictwa w Polsce. Warto po nią sięgnąć przy namyśle nad skutkami jakie wywołują wdrażane programy rewitalizacji, uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czy „zwracanie” atrakcyjnych inwestycyjnie nieruchomości spadkobiercom ich rzekomych, prawowitych właścicieli, stanowiące kluczowy problem polskiej przestrzeni zurbanizowanej poddawanej tak zwanej „dzikiej reprywatyzacji”.

Książka dostępna jest także w formie elektronicznej w wydaniu przystosowanym do potrzeb czytników ebooków.

(Visited 54 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *