Spotkania wokół książki „Uszlachetniając przestrzeń” Łukasza Drozdy w Warszawie i Poznaniu

Spotkania wokół książki „Uszlachetniając przestrzeń” Łukasza Drozdy w Warszawie i Poznaniu

Zapraszamy na spotkania poświęcone nowej książce politologa i urbanisty, Łukasza Drozdy, przygotowującego pracę doktorską w Instytucie Gospodarstwa Społecznego KES. Organizowane w Warszawie i Poznaniu wydarzenia związane są z premierą książki Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy, która 9 marca ukazała się nakładem Instytutu Wydawniczego Książka i Prasa w serii „Biblioteka Le Monde Diplomatique”.

Książka Łukasza Drozdy opowiada o tym, czym jest gentryfikacja, w jaki sposób się rozwija oraz jak należy ją mierzyć. Stanowi kompendium o tym zjawisku, charakterystycznym dla ogółu współczesnej przestrzeni zurbanizowanej, a coraz bardziej widocznym również w Polsce. Uszlachetniając przestrzeń pokazuje jak rodzi się i przebiega proces rugowania mniej zamożnych mieszkańców ze zdegradowanych sąsiedztw, kto za niego odpowiada, oraz jakie to przynosi skutki: społeczne, ekonomiczne i przestrzenne. Książka ta skupia się na metodach badań gentryfikacji, które pozwalają na dokonywanie jej trafnych pomiarów i ocen, przygląda się różnym kontekstom „uszlachetniania” (dotyczącym także pomijanych w wielu gentryfikacyjnych debatach obszarów wsi), czy sprawdza w jaki sposób proces ten postępuje w Polsce.

Po Uszlachetniając przestrzeń z zainteresowaniem sięgną zarówno specjaliści i naukowcy z zakresu studiów miejskich, jak i inni czytelnicy zainteresowani skutkami jakie wywierać może powstawanie takich miejsc jak Hala Koszyki, Soho Factory i inne znane realizacje na warszawskiej Pradze, krakowskim Kazimierzu, czy łódzkim Śródmieściu, z kompleksem Off Piotrkowska na czele. Ich wpływ, jak pokazuje autor książki, nie polega tylko na renowacji i uatrakcyjnieniu wybranych miejsc, ale także w istotnym stopniu przekształca całe otoczenie.

Ta pozycja z zakresu studiów miejskich stanowi głos w dyskusji o zmianach modelu osadnictwa w Polsce. Warto po nią sięgnąć przy namyśle nad skutkami jakie wywołują wdrażane programy rewitalizacji, uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czy „zwracanie” atrakcyjnych inwestycyjnie nieruchomości spadkobiercom ich rzekomych, prawowitych właścicieli, stanowiące kluczowy problem polskiej przestrzeni zurbanizowanej poddawanej tak zwanej „dzikiej reprywatyzacji”.

Obok wydania standardowego książka dostępna jest także w formie elektronicznej w wydaniu przystosowanym do potrzeb czytników ebooków.

Pierwsze poświęcone książce spotkanie autorskie połączone z miniwykładem Łukasza Drozdy o zjawisku gentryfikacji odbędzie się już w czwartek 16 marca o godz. 19.00 w warszawskiej kawiarni państwomiasto przy ul. Andersa 29. Z kolei 22 marca odbędzie się poznańska premiera w kluboksięgarni Zemsta przy ul. Fredry 5/3a.

***

Łukasz Drozda – politolog i urbanista. Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, gdzie w Instytucie Gospodarstwa Społecznego prowadzi badania nad wieloczynnikową waloryzacją przestrzeni. Wcześniej studiował w Instytucie Nauk Politycznych UW oraz gospodarkę przestrzenną na Wydziale Leśnym SGGW. Stały współpracownik „Le Monde Diplomatique – edycja polska” oraz stypendysta programu naukowych stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni” (2015/16). ​Opublikował m.in. Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej (2015).

(Visited 15 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *