ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe

Zespół Katedry Studiów Politycznych będzie realizował w latach 2017–2019 międzynarodowy projekt naukowo-edukacyjny poświęcony społecznościom muzułmańskim w Europie i kryzysowi uchodźczemu w ramach działań Jean Monnet Programu UE Erasmus+. Projekt ref:EU | Muslim minorties and the refugee crisis in Europe jestCzytaj więcej… ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe